PREDSTAVA

DRVEĆE PLEŠE je plesno pozorišna predstava DAH Teatra u saradnji sa Institutom za Umetničku Igru iz Beograda, koja se na scensko poetski način bavi važnošću očuvanja drveća. Uključuje 8 plesača/ica-perfromera/kinja i komponovanu muziku a ima za cilj da senzibilizuje publiku i podstakne inicijative u odbrani od prekomerne seče drveća. Drveće nam omogućava ne samo kiseonik,…

AKTIVNOSTI

Projekat DRVEĆE PLEŠE ima za cilj da senzibilizuje publiku u odnosu na važnost i dostojanstvo života drveća kao i da podstakne gradjanske inicijative u odbrani od prekomerne seče drveća. Želi da inspiriše na kreativne načine otpora ovoj situaciji i motiviše građane/ke da se uvezuju i aktiviraju u odbrani drveća i šuma. “Nikada nemojte  sumnjati da…

RAZGOVORI

U okviru projekta predvidjamo razgovore sa stručnjacima, umetnicima, aktivistima i gradjanskim inicijativamo o klimatskim promenama i o načinima borbe protiv seče drveća. Očekujemo da razgovori podstaknu razmenu ideja i budu podsticaj za lične i kolektivne inicijative.

PREMIJERA

Premijera predstave DAH Teatra “DRVEĆE PLEŠE” očekuje se u jesen 2021. u Beogradu, u Studentskom Parku. Među najstarijim parkovima Beograda je i Studentski park, u čijem je centru 1897. podignut spomenik Josifu Pančiću, velikom botaničaru, lekaru i prvom predsedniku Srpske kraljevske akademije. Na tom prostoru je do 1867. bilo tursko groblje. Nakon predaje ključeva Beograda…